Solidariteitsprojecten

Thema: Vakbondsvrijheid

Vakbonden wereldwijd staan onder grote druk. De trends van flexibilisering en uitbesteding zorgen ervoor dat vakbonden het moeilijker hebben voet aan de grond te krijgen en te behouden. Nederlandse vakbonden zijn over het algemeen goed in staat hier zelf een antwoord op te vinden. Maar veel vakbonden in ontwikkelingslanden of in economische en/of politieke transitie zijn nog te zwak of hebben te maken met een regering die ze onderdrukt. Voor vakbonden in landen waar geen vakbondsvrijheid is, is internationale solidariteit van groot belang. Met onze steun stellen we bestuurders en actieve vakbondsleden in deze landen in staat (beter) voor de belangen van werkenden op te komen.

Opbouw van een democratische en onafhankelijke vakbeweging in Rusland

TIE en de Werkgroep Internationale Samenwerking (WIS) Metaal werken samen aan versterking van de democratische en onafhankelijke vakbeweging in Rusland. meer >

Versterking mijnwerkers in Turkije

FNV Industrie ondersteunt de Turkse mijnwerkersbond Dev Maden Sen. Dat is hard nodig. De arbeidsomstandigheden in de mijnen zijn zeer slecht. Ieder jaar overlijden vele meer >

Wit-Rusland: steun voor onafhankelijke bonden

Wit-Rusland staat bekend als de laatste dictatuur in Europa. Onafhankelijke vakbonden hebben het er erg zwaar. Sinds 1997 ondersteunt de FNV de onafhankelijke meer >

Ondersteuning voor vrije vakbonden in Venezuela

Al meer dan dertig jaar zet de Nederlandse sociaal werker Jan Hol zich in voor werknemers in de Venezolaanse stad Maracay. Met minimale middelen, veel meer >

Empowerment landarbeidsters in Marokko werkt

Vijf jaar geleden startten kaderleden van Bondgenoten met het geven van trainingen aan vakbondsleden van de FNSA, de Marokkaanse agrarische bond. De trainingen gaan meer >

Projectenzoeker

alle projecten
Discussieer mee: naar Kennislab
999 likes 2409 volgers

Laatste nieuws

Migratie vanuit Afrikaans perspectief. De visie van de vakbeweging.

Verslag van de conferentie gehouden op 28-02-2020. Georganiseerd door de werkgroep Sub-Sahara Afrika van de FNV. meer >