Projectomschrijving

Bestrijding kinderarbeid en bevordering decent work in de baksteenindustrie in India

In de baksteenindustrie in India is alleen de armste laag van de bevolking werkzaam. Het werk is fysiek zwaar en de arbeidsomstandigheden zijn zeer slecht. Ook kinderen werken mee. Met 10 tot 12 uur werken verdient een gezin van vier personen ongeveer 15 € per week. Te weinig om van te leven, maar te veel om van te sterven, zoals het gezegde luidt. Om de werkende kinderen in deze industrie een kans op een toekomst te geven is een onderwijsproject ontwikkeld in samenwerking met de internationale bouwbond BWI. toon meer >

Het project

Het project is in de jaren 90 gestart. Sinds die tijd zijn al verschillende overbruggingsscholen gestart die kinderen scholing geven die eerder in de steenbakkerijen werkten. Een projectmedewerker spoort  de ouders aan om hun kinderen naar school te sturen. Vervolgens wordt een gebouw gezocht dat geschikt is als school, of er wordt een school gebouwd. De bonden zorgen er ook voor dat er scholen komen, die de moeders van de kinderen leren lezen en schijven.

Enkele duizenden kinderen zijn inmiddels uit de modderige rivierbeddingen gehaald en zitten nu op school. Maar vakbonden schatten dat er nog steeds duizenden jonge kinderen werkzaam zijn in de Indiase baksteenindustrie. 

Tegelijkertijd werkt de bond ook aan het verbeteren van de positie van de volwassenen. Doordat de bond sterker wordt op de werkplaatsen, krijgen de volwassenen een betere onderhandelingspositie en wordt kinderarbeid aangepakt. Kinderarbeid bestrijden draagt bij aan het bevorderen van decent work van volwassenen.

Activiteiten in 2015-2017 

 • Een aantal functionerende kinderrechten comités op dorpsniveau
 • 50 nieuwe zelfhulp groepen worden gevormd gericht op meer inkomsten van en door vrouwen
 • 50 kinderarbeid vrije baksteenfabrieken en 8 kinderarbeid vrije dorpen
 • Schooluniforms, lesmaterialen
 • Training van leerkrachten
 • Nieuwe leden voor de bonden
 • Trainingen en workshops over onderwijs, genderdiscriminatie en HIV/AIDS
 • Samenwerking met de overheid om kinderen naar overheidsscholen te krijgen
 • Beroepsopleidingen voor jongeren en vrouwen
 • Materiaalontwikkeling
 • Projectcoördinatie, reiskosten

Wat is er bereikt in 2013-2014?

• In 2015 functioneren er 13 scholen waar in totaal 793 kinderen zijn ingeschreven (waarvan 386 meisjes).
• 2700 kinderen zijn doorgeleid naar de scholen van de overheid.
• De bonden hebben cao’s afgesloten met de fabriekseigenaren met daarin en speciale clausule over kinderarbeid. In 2013 en 2014 zijn 260 van dit soort afspraken gemaakt.
• 19 dorpen zijn kinderarbeid vrij geworden
• Er zijn 88 zelfhulpgroepen gestart
• 118 werknemers (waarvan 86 vrouwen) hebben een beroepstraining gedaan (schilderen, metselen en elektricien)
• De bond in Punjab, India heeft geijverd voor een hoger loon voor de ouders en hetgeen bijdraagt aan een loonstijging van 10-23 %.
• 12.000 werknemers worden nu gedekt door een vorm van een sociale zekerheidsprogramma

Lees ook het portret van onderwijzer Kyaram die les geeft aan voormalig kindarbeiders in de steengroeven van Jodphur.

Bekijk het filmpje: FNV werkt aan duurzaam natuursteen

Beinvloeding overheidsbeleid, Betere arbeidsvoorwaarden, Gelijke kansen (gender en LGBTI), Kinderarbeid / India / Bouw

+ deel project + houd me op de hoogte

Projectenzoeker

alle projecten

Over dit project

Thema's

Beinvloeding overheidsbeleid / Betere arbeidsvoorwaarden / Gelijke kansen (gender en LGBTI) / Kinderarbeid

Landen

India

Sectoren

Bouw

Looptijd

2015 - 2017

Bedrag

€160.000,--

Eigenaar / contactpersoon

Laatste bijdragen

Marjan Brunner: In de baksteenindustrie in India is alleen de armste laag van de bevolking …

Discussieer mee: naar Kennislab