Projectupdate

Reis verslag naar Rabat - congres OFSAF 12 maart 2020

Hallo allen,

Op 11 maart jl. ben ik naar Rabat, de hoofdstad van Marokko, gevlogen als afgevaardigde van de WIS vrouwen internationaal, om aanwezig te zijn en deel te nemen aan het vierjaarlijkse congres van de OFSAF. De OFSAF is de vrouwenafdeling van de agrarische vakbond, FNSA.

Na aankomst bracht een taxichauffeur van OFSAF bracht mij naar de locatie. Op de congreslocatie werd ik liefdevol ontvangen door dames van het bestuur van OFSAF, o.a. Yamina Babaou en Samira Rayass. Door een collega van de afdeling van de vakbond ben ik uiteindelijk naar mijn hotel gebracht.

Na een kort overleg hoe de dag van het congres eruit zou zien, begreep ik dat mijn bijdrage in de vorm van een toespraak zeer gewenst zou zijn. En of ik deze in het Engels wilde geven, dan zou hij ook in het Arabisch vertaald worden voor de, naar schatting, 400 gasten. De vrouwen kwamen vanuit verschillende regio’s van Marokko te samen.

Inhoud van het congres

De inhoud van het congres was een terugblik op de afgelopen vier jaar, verbinden en vieren van de samenwerking tussen de vrouwen, verantwoording afleggen over het gevoerde beleid, kiezen van een nieuwe voorzitster, het aftreden van Yamina en anderen uit het bestuur. Ten slotte ook het nieuwe beleid van de OFSAF accorderen.

Het congres was een inspirerende, uitbundige bijeenkomst met muziek, toespraken en een heerlijke maaltijd. Werkgroepen en een afsluiting.

Toespraak

In mijn toespraak heb ik een compliment gegeven aan de organisatie en een tevreden terugblik op de samenwerking tussen Nederland, WIS vrouwen, Mondiaal FNV en  de vrouwen van OFSAF. We leren van elkaar, we zien elkaar en ondersteunen elkaar. Ik heb benadrukt dat we moet blijven vechten voor gelijke rechten tussen mannen en vrouwen. Opkomen voor elkaar door te spreken over geweld en seksuele intimidatie, ook op het werk. In het ontwikkelen van taal met elkaar, vinden we ook taal op de werkvloer. Dat we opkomen voor onze rechten nu, maar ook voor onze rechten van onze dochters.

Op het congres is er nadrukkelijk ook stil gestaan bij het bezoek van de dames aan Amsterdam afgelopen winter. De kennisuitwisseling is ook van belang voor de professionalisering.

Vrijdag, na een gezellige avond, heerlijk eten en een rondleiding door de stad, heb ik het vliegtuig  weer terug genomen naar Amsterdam. Het was voor mij een bijzondere ervaring en ik denk dat mijn aanwezigheid als afgevaardigde een mooie toevoeging  was.

Onze toekomstige rol

Er is niet concreet gesproken over een nieuw doel voor de komende jaren in onze samenwerking.

Ik zou zoals ik er nu naar kijk vooral de verbinding houden, ook de samenwerking met Turkije werd als zeer helpend ervaren in het verleden. We zouden best vaker een rol in kunnen aannemen in het brengen van verbinding tussen verschillende landen.

 

Groet

Els Bijman

+ deel update

Discussieer mee: naar Kennislab

Projectenzoeker

alle projecten
999 likes 2602 volgers