Projectomschrijving

Empowerment landarbeidsters in Marokko werkt

Vijf jaar geleden startten kaderleden van Bondgenoten met het geven van trainingen aan vakbondsleden van de FNSA, de Marokkaanse agrarische bond. De trainingen gaan over onderhandelen met werkgevers, gezond werken, het belang van school voor kinderen en ledenwerving. Een ander doel is vrouwelijke landarbeiders zelfvertrouwen te geven. In de vijf jaar waarin de kaderleden betrokken waren, zagen ze de positie van de landarbeiders in Zuid-Marokko stap voor stap verbeteren. toon meer >

Verbeterde arbeidsomstandigheden

Bij kwekers waar de vakbond veel leden heeft, zijn commissies opgezet, die met de werkgevers onderhandelen over salariëring en arbeidsomstandigheden. Zo is bereikt dat verschillende bedrijven de salarissen met tientallen procenten hebben verhoogd of bonussen hebben ingevoerd. Ook zetten de bedrijven nu bussen in voor het vervoer van personeel. Daarnaast zijn tomatenplukkers zich meer bewust van de gevaren van bestrijdingsmiddelen. Vakbondsleden waarschuwen hun collega”s dat ze de kassen moeten verlaten als de gewassen met chemicaliën worden behandeld. Na overleg met de vakbond is een aantal kwekers overgestapt op biologische bestrijdingsmiddelen.

Kinderen naar school

Ook de kinderen van de landarbeiders merken vooruitgang. Tot een paar jaar geleden stopten de meesten na een paar jaar met hun lagere school, gingen werken of hingen op straat tot hun ouders thuiskwamen. “We hebben de werknemers aangemoedigd hun kinderen naar school te laten gaan”, vertelt Boulberj Lahoucine, regionaal FSNA-voorzitter. “ Nu is er het besef dat leren belangrijk is voor de toekomst en blijven veel kinderen op school.”

Zelfvertrouwen voor vrouwen

In de tomatenteelt werken vooral vrouwen, die vaak heel bescheiden waren”, vertelt Zahiri. “Ik ook”, lacht ze. “Maar dat is nu anders.” Zahiri volgde zes trainingen bij de FNV-kaderleden en is daar naar eigen zeggen een stuk assertiever van geworden. “Ik zet nu campagnes op, werf leden voor de vakbond, organiseer stakingen en demonstraties.”

Updates

  Gelijke kansen (gender en LGBTI), Vakbondsvrijheid / Marokko / Agrarisch

  + deel project + houd me op de hoogte

  Projectenzoeker

  alle projecten

  Over dit project

  Thema's

  Gelijke kansen (gender en LGBTI) / Vakbondsvrijheid

  Landen

  Marokko

  Sectoren

  Agrarisch

  Looptijd

  2015 - 2016

  Bedrag

  € 24.215

  Eigenaar / contactpersoon

  Laatste bijdragen

  Redactie: Vijf jaar geleden startten kaderleden van Bondgenoten met het geven van tra …

  Discussieer mee: naar Kennislab