Projectupdate

Ontmoeting met SEWA: de ontwikkelingen bij SEWA en de ondersteuning door de FNV

De ontwikkelingen bij SEWA (Self-Employed Women's Association) staan niet stil. Begin september was Jyoti Macwan, general secretary van de Indiase vrouwenbond in Nederland en dat gaf ons, kaderleden van verschillende FNV-sectoren, weer de kans om meer te horen over SEWA en met haar te praten over nieuwe plannen van SEWA.

Jyoti vertelde ons enthousiast over de enorme beweging die SEWA inmiddels geworden is, met meer dan 1,6 miljoen vrouwen die lid zijn. Lid om verbeteringen te krijgen voor hen zelf, hun familie en hun kinderen. Mede omdat het overgrote deel van de vrouwen werkzaam is in de ‘informele economie’ waarvoor heel weinig geregeld is, gaat dat over veel meer dan alleen over loon.

Kinderopvang

Een belangrijk middel om de positie van vrouwen te verbeteren is bijvoorbeeld een goede opvang voor hun kinderen. De vrouwen hoeven de kinderen dan niet mee te nemen naar hun werk op bijvoorbeeld tabaksplantages of op de vuilnisbelt. Daarom runt SEWA op steeds grotere schaal kinderdagverblijven. Daarmee bereik je niet alleen dat die kinderen niet op de vuilnisbelt rondscharrelen, maar ook dat ze goed te eten krijgen, verzorgd worden, leren èn de kans krijgen om onderwijs te gaan volgen. Zo snijdt het mes aan vele kanten!

Meer dan opvang van kinderen

Jyoti ging daar nog verder op in. Deze kinderopvang vraagt om goed opgeleide leidsters en dus zorgt SEWA ook dat er opleiding is. Het gaat ook over contact met de ouders die leren hoe hun kinderen zich kunnen ontwikkelen, over hygiëne, gezondheid, zwangerschap en bevalling. Daardoor kunnen de ouders zich zo dus ook zelf ontwikkelen en anderen weer helpen. De aandacht voor de kinderen houdt niet op als ze naar school gaan, de band met het kind blijft tijdens hun hele schooltijd zo goed mogelijk in stand, mede om schooluitval te voorkomen en ook omdat de ouders hiervoor vaak te weinig tijd hebben.

Kinderopvang komt ten goede aan de hele gemeenschap

Kinderopvang is daardoor dus veel meer dan 4 jaar kinderen opvangen, het gaat door tijdens de hele schoolperiode en het komt ten goede aan de moeder, de hele familie en de hele gemeenschap. Geen wonder dat we hier enthousiast van worden en de sector Zorg & Welzijn en met name de branche Kinderopvang dit enthousiast ondersteunt! Daarbij kunnen we er ook veel van leren: zo’n plek zou de kinderopvang in Nederland misschien ook kunnen krijgen. . . . .

Waste pickers dreigen hun belangrijke functie kwijt te raken

SEWA is echter niet alleen kinderopvang, ook al is dat een belangrijk en succesvol middel. SEWA werkt ook hard voor de vrouwen in de vuilnisbranche, de ‘waste pickers’, op dit moment ook een grote informele wereld. Hier zijn de noden deels dezelfde (kinderen wil je ook niet op de vuilnisbelt zien) maar er zijn ook hele andere problemen. Zo wil de overheid het hele vuilnis-ophaalsysteem aanbesteden aan grote, vaak multinationale, afvalbedrijven waardoor de vrouwen hun baan zouden verliezen. Daarom wordt actie gevoerd en lopen er rechtszaken tegen de overheid. Daarnaast worden vrouwen geholpen om coöperaties te vormen om gevonden afval te verkopen of te recyclen tot bijvoorbeeld pennen of schriften en blocnotes. Alles gericht op de versterking en zelfstandigheid van vrouwen in deze sector. De sector Publiek Belang steunt deze activiteiten.

De 6 kerndoelen

Naast deze activiteiten gebeurt er nog veel meer in en door SEWA, alles gericht op de 6 kerndoelen van SEWA: eten, kleding, een thuis, gezondheid, onderwijs en financiën. SEWA heeft bijvoorbeeld ook een eigen bank, omdat vrouwen in India vaak geen toegang hebben tot reguliere financiële kanalen. Met deze bank kan SEWA haar leden ook ondersteunen met kleine, gunstige leningen.

Bijeenkomst met sectoren die SEWA willen steunen

Kortom, SEWA is niet alleen een mooie, sterke organisatie die verschillende FNV-sectoren graag ondersteunen, maar ook een vakbond waar we van kunnen leren. Daarom hebben de aanwezige FNV-leden afgesproken dat zij een nieuwe bijeenkomst gaan organiseren voor alle sectoren die nu of in de naaste toekomst met SEWA willen blijven of gaan samenwerken. SEWA heeft ook plannen voor agrarische activiteiten, straatverkopers, scheepsslopers en niet te vergeten duurzaamheid en schone energie.

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op met de WIZ (=Werkgroep Internationale Zaken) in je eigen sector of stuur een mailtje naar Brenda Born.


Tekst: Lieuwe de Vries

+ deel update

Projectmenu

  • Projectomschrijving
  • Ontmoeting met SEWA: de ontwikkelingen bij SEWA en de ondersteuning door de FNV
Discussieer mee: naar Kennislab

Projectenzoeker

alle projecten
999 likes 999 volgers