Projectomschrijving

SEWA versterkt de armste werkende vrouwen in India

DE Indiase vrouwenvakbond SEWA behartigt de belangen van de allerarmste vrouwen in India. Vrouwen die werken in de informele economie. SEWA kijkt altijd naar de behoeftes van de leden zelf en probeert daar met haar services en diensten bij aan te sluiten.  toon meer >

Foto: Jyoti Macwan

SEWA is de belangrijkste vakbond voor vrouwelijke informele werknemers. Ze heeft inmiddels zo'n 2 miljoen leden in vele delen van India en dat aantal blijft groeien. In India is 93% van het werk informeel. Het aandeel van vrouwen in de informele sector is bijzonder groot. Deze vrouwen werken bijvoorbeeld in de bouw, ze maken thuis sigaretten of ze werken als schoonmaakster of naaister.

SEWA heeft vier hoofdactiviteiten:

  • vrouwen organiseren
  • vaardigheden en capaciteiten versterken
  • vrouwen stimuleren kapitaal op te bouwen voor hun gezin en gemeenschap
  • sociale zekerheid verbeteren

Kinderopvangcentra

Meestal zijn er geen voorzieningen voor de kinderen en veel vrouwen nemen hun kinderen mee als ze gaan werken. Die kinderen gaan niet naar school en de kans is groot dat ze uiteindelijk ook eindigen als ongeschoolde informele werknemers.

De vrouwenbond richtte in de afgelopen jaren 27 kinderopvangcentra op in de gemeenschappen Kheda en Anand. Kinderen die eerder geen toegang tot onderwijs hadden, krijgen zo een goede start, ouders zien het belang van onderwijs in en minder kinderen belanden in de kinderarbeid. 

Sector Zorg en Welzijn ondersteunt kinderopvang

De sector Zorg en Welzijn van de FNV ondersteunt twintig kinderopvangcentra, die in totaal 900 kinderen opvangen. De kinderen krijgen er inentingen, eten, onderwijs en zorg. Als ze oud genoeg zijn om regulier onderwijs te volgen, zijn ze daar klaar voor. En eenmaal op school, houdt SEWA ze in de gaten. Zo draagt de bond bij aan de bestrijding van kinderarbeid. In de kinderopvangcentra krijgen de moeders ook onderwijs en vakbondstraining.

Zo biedt SEWA haar leden een dienst die verder gaat dan kinderopvang. Want kinderopvang leidt tot bewustwording, minder kinderarbeid en minder armoede.

Sector Publiek Belang ondersteunt de afvalverwerkers

Een van de kwetsbare groepen in de Indiase samenleving vormen de (vrouwelijke) afvalverwerkers. Door afval in te zamelen en te recyclen proberen ze in hun levensonderhoud te voorzien. Dit is vies en gevaarlijk werk dat in laag aanzien staat. Niettemin zijn er vele duizenden vrouwen die hiermee hun boterham proberen te verdienen. SEWA komt op voor deze vrouwen en organiseert ze. SEWA werkt op alle niveaus, van de straat waar de afvalverwerkers hun materiaal verzamelen tot en met het hooggerechtshof. In het afgelopen jaar werd bijvoorbeeld geprobeerd (met steun van FNV solidariteitsmiddelen van de sector Publiek belang) een rechtszaak te voeren tegen de aanbestedingsprocedure van de gemeente Ahmedabad. Dit juridische traject is nog steeds niet afgelopen en het vervolg hierop vormt ook onderdeel van het project.

Meer informatie

 

Gelijke kansen (gender en LGBTI), Informeel werk, Kinderarbeid / India / Publiek belang, Zorg en Welzijn

+ deel project + houd me op de hoogte

Projectenzoeker

alle projecten

Over dit project

Thema's

Gelijke kansen (gender en LGBTI) / Informeel werk / Kinderarbeid

Landen

India

Sectoren

Publiek belang / Zorg en Welzijn

Looptijd

2017 - 2020

Bedrag

€ 89.972

Eigenaar / contactpersoon

Laatste bijdragen

Redactie: De Indiase bond SEWA (Self Employed Womens Association) richtte in de afgel …

Discussieer mee: naar Kennislab