Projectomschrijving

Ondersteuning voor vrije vakbonden in Venezuela

Al meer dan dertig jaar zet de Nederlandse sociaal werker Jan Hol zich in voor werknemers in de Venezolaanse stad Maracay. Met minimale middelen, veel kunst-en-vliegwerk en een enthousiaste groep vrijwilligers runt hij daar de EFO, een vakbondsschool voor werknemers. De Uitkeringsgerechtigden en Senioren van de FNV geven financiële steun aan de EFO en dragen zorg voor de uitwisseling van informatie. toon meer >

Maracay

De EFO is gevestigd in Maracay, een van oorsprong agrarische stad. In de jaren tachtig groeide ze uit tot een industrieel en dienstencentrum van 1.200.000 inwoners. Bijna de helft van de beroepsbevolking werkt in de informele sector. Er is een groot gebrek aan goede vakopleidingen en de criminaliteit, vooral onder jongeren, neemt zienderogen toe.

Vakbeweging in het nauw

Venezuela is economisch volledig afhankelijk van olieproductie. Nu de olieprijs steeds meer daalt, slaat de economische crisis hard toe. De vakbeweging valt mede door de crisis steeds verder uiteen. Slechts 20% van de bonden is aangesloten bij een vakcentrale. Veel vakbonden zijn verworden tot verenigingen die tegen betaling diensten verlenen en baantjes regelen. De weinige strijdbare vakbonden ondervinden veel tegenwerking. Daarbij komt dat het voor nieuwe vakbonden heel lastig is om officieel erkend te worden. Als gevolg worden cao's uitgesteld. Steeds meer vakbondsleiders moeten zich maandelijks melden bij de rechtbank. Veel van hen hebben te maken met bedreigingen door criminele organisaties.

Gedragen door vrijwilligers

In dit gure antivakbondsklimaat probeert de EFO de arbeiders tot steun te zijn. Jan Hol krijgt hierbij hulp van een groep vrijwilligers zoals advocaten, onderwijzers, artsen en vakbondsleden. Naast hun drukke baan maken zij tijd vrij om cursussen te verzorgen over democratische vakbonden en veiligheid en gezondheid op het werk. Ook kunnen vakbonden advies vragen en krijgen zieke of arbeidsongeschikte werknemers hulp bij het aanvragen van uitkeringen. Verder verzorgt de EFO vakopleidingen voor kansarme werknemers.

De EFO richt zich op de volgende groepen:

  • arbeiders zonder opleiding
  • (gescheiden) vrouwen/ongehuwde moeders
  • zieke of arbeidsongeschikte werknemers
  • kansarme jongeren

Vrouwenhuis

Een belangrijke activiteit is het vrouwenhuis. Vrouwen hebben weer andere problemen dan mannen. Ze vinden het vaak moeilijk om hun pensioen aan te vragen, omdat ze niet weten hoe ze de formulieren op internet moeten invullen. Verder hebben veel vrouwen last van geweld op het werk.

Vakopleidingsschool

De EFO heeft al 16 jaar een nauw samenwerkingsverband met de vakopleidingsschool Cecal voor kansarme jongeren (drop-outs). Cecal geeft aan deze jongeren een kans om een vak te leren om in hun levensonderhoud te voorzien.De vakopleiding is te vergelijken met de vroegere 3-jarige ambachtsschool. In september van dit jaar zijn we gestart met een bakkerij. We combineren de opleiding met het maken van producten voor eigen gebruik en de verkoop voor aanschaf van nieuw basismateriaal. Contacten van de vormingsschool worden gebruikt om jongeren aan een baan te helpen.

Vakbondsvrijheid / Venezuela / Senioren, Uitkeringsgerechtigden

+ deel project + houd me op de hoogte

Projectenzoeker

alle projecten

Over dit project

Thema's

Vakbondsvrijheid

Landen

Venezuela

Sectoren

Senioren / Uitkeringsgerechtigden

Looptijd

2016 - 2016

Bedrag

Eigenaar / contactpersoon

Laatste bijdragen

Redactie: Al meer dan dertig jaar zet de Nederlandse sociaal werker Jan Hol zich in v …

Discussieer mee: naar Kennislab