Projectomschrijving

Bond helpt landarbeiders bij levensonderhoud

Landarbeiders hebben het extreem moeilijk in India. Hun lonen zijn laag en ongelijk en er komt nog regelmatig dwangarbeid voor. Ondanks de economische groei krijgen landarbeiders het alleen maar slechter. Door mechanisering is er steeds minder werkgelegenheid. Er is op één plek onvoldoende werk om het hele jaar door te komen. Daarom trekken de landarbeiders van gebied naar gebied. Seizoensmigratie houdt kinderen uit school en leidt tot kinderarbeid. toon meer >

Kastenlozen

De  landarbeiders behoren vaak tot de kastenlozen of oorspronkelijke bewoners van India, de Adavasi. Deze bevolkingsgroepen hebben bijna geen rechten en zijn vaak slachtoffer van discriminatie. De regering houdt zich niet met deze mensen bezig en beschermende wetgeving wordt niet nageleefd.

Succesvolle bond

APVVU is een vakbondsfederatie in de deelstaat Andhra Pradesh. Ze heeft bijna 400 lidbonden en 420.000 leden. Meer dan de helft van de leden is vrouw. De afgelopen jaren heeft ze veel verbeteringen bewerkstelligd voor een groot aantal landarbeiders.

Zo wist APVVU de seizoensmigratie te halveren door de situatie op het platteland te verbeteren. Ook slaagde ze erin land vrij te maken voor kleine boeren en landarbeiders. In sommige gebieden zorgt ze dat het land op naam komt te staan van man en vrouw, soms zelfs alleen op naam van vrouwen.

De organisatie regelt scholing voor lokale vakbondsleiders en maakt ontwikkelingsplannen voor landbouwgrond in diverse districten. Op lokaal niveau voeren de bonden strijd tegen ongelijke beloning van mannen en vrouwen.

Ondersteuning van FNV Agrarisch

Voor het lopende project krijgt APVVU ondersteuning van FNV Agrarisch. In dit project richt APVVU zich op de volgende activiteiten:

 • toegang tot bronnen van levensonderhoud, zoals grond, pensioenen of drinkwater
 • vermindering van discriminatie op grond van kaste en gender
 • tegengaan van onmenselijke arbeidspraktijken
 • uitvoeren van wetten omdat de overheid dit laat liggen
 • lobbyen van de overheid voor betere wetten en rechten

Ook voor de regio is APVVU heel belangrijk. De bond zal haar ervaringen delen met twee organisaties in Bangladesh, zodat ook daar succesvolle landarbeidersbonden kunnen ontstaan.

Updates

  Gelijke kansen (gender en LGBTI), Informeel werk / India / Agrarisch

  + deel project + houd me op de hoogte

  Projectenzoeker

  alle projecten

  Over dit project

  Thema's

  Gelijke kansen (gender en LGBTI) / Informeel werk

  Landen

  India

  Sectoren

  Agrarisch

  Looptijd

  2015 - 2017

  Bedrag

  €130.000

  Eigenaar / contactpersoon

  Laatste bijdragen

  Redactie: Landarbeiders hebben het extreem moeilijk in India. Hun lonen zijn laag en …

  Discussieer mee: naar Kennislab