Kennisplatform solidariteitsprojecten

FNV-ers die een wereld van verschil maken

Solidariteit is de kern van de vakbeweging en de solidariteit van de FNV en de FNV-ers reikt verder dan onze landsgrenzen: we zijn ook solidair met vakbonden in landen waar mensenrechten en vakbondsrechten minder gerespecteerd worden.

De FNV vindt dat elke werknemer wereldwijd recht heeft op gewoon goed werk: met een loon waarvan men kan leven, een veilige werkplek, een vangnet bij ziekte of (werk)ongelukken, het recht om lid de worden van een vakbond en op te komen voor betere arbeidsvoorwaarden. Daarom steunen we vakbonden in ontwikkelingslanden en in landen in economische transitie. Landen waar vakbonden vaak heel goed steun kunnen gebruiken bij hun inzet voor gewoon goed werk voor de arbeiders.

Kaderleden en bestuurders zijn nauw bij het solidariteitswerk van de FNV betrokken, als adviseur, expert of als hart-onder-de-riem-steker, kortom, als collega wereldwijd. Op deze site vertellen ze over dit belangrijke werk. Jij kunt ook aan de discussie deelnemen door je in te schrijven voor het kennisplatform.

Bekijk het filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=00zXDWGzl0c

 

Deze site is mogelijk gemaakt door Mondiaal FNV 

 

Projectenzoeker

alle projecten
Discussieer mee: naar Kennislab
999 likes 2256 volgers

Laatste nieuws

Succesvol arbo-project in Tanzania levert meteen resultaten

Een FNV-missie van 5 dagen naar Tanzania heeft meteen al resultaten opgeleverd voor werknemers van een Bosch-fabriek in Dar es Salaam. Na een 3-daagse training gingen meer >