Actueel

FNV-missie naar India, een reisverslag

Nieuws » 12 maart 2019

Kaderleden van FNV Agrarisch uit groentezaadbedrijven en vertegenwoordigers van Mondiaal FNV brachten van 2 tot en met 8 juli 2018 een bezoek aan de Indiase vakbond APVVU. Dit in het kader van een FNV-project om de zaadsector in India op te schonen. Ze bezochten twee deelstaten in zuid-India: Telangana en Andhra Pradesh. Hier worden - net als in de grensdeelstaat Karnataka - groenzaden vermeerderd die afkomstig zijn van Nederlandse bedrijven. Hun bevindingen zijn gebundeld in een reisverslag. Hieronder enkele highlights.

Op 3 juli brengt de delegatie een bezoek aan Golla Palli, een dorpje in de bergen nabij Tirupati, bewoond door 35 gezinnen van Dalits die al langere tijd ondersteund worden door de APVVU en massaal lid zijn geworden van de bond. ‘Na twintig jaar strijd kregen de bewoners van dit dorp 30 acres grond toegekend, dankzij de ondersteuning van de APVVU, die hiervoor gebruikmaakte van de mogelijkheden van 2 wetten: de wet die landlozen recht geeft op een stuk grond (Land for the Landless) en de Forestry Law. Van deze 30 acres is 25 in gebruik voor landbouw. 4 acres is bestemd voor woningen en een acre voor de begraafplaats.’ (…) ‘Nu bouwen zij bakstenen huizen (met een kleine subsidie), waar ze voorheen in hutjes woonden. Deze hutten werden in het verleden door landlords bij onenigheid in de brand gestoken.’

Slavernij in een modern jasje

‘Veel dorpelingen werken een deel van het jaar voor landlords. Ze bewaken velden met fruitbomen en helpen bij de oogst van mango’s. Tijdens de periode van bewaking verblijft het hele gezin vaak in een hutje tussen de fruitbomen. Het bewaken is vooral gericht op voorkoming van vraat door vleermuizen (de vliegende honden) en diefstal van de mango’s. Een oudere bewoner vertelt hoe hij vroeger werkte zonder vergoedingen vanwege een schuld die hij had bij de landlord. Deze vorm van gedwongen arbeid is slavernij in een modern jasje.

De afgelopen jaren zijn deze praktijken steeds verder teruggedrongen, mede door tussenkomst van de vakbonden. APVVU heeft de mensen geleerd om voor zichzelf op te komen en helpt hen met het eisen van betere lonen, meer sociale zekerheid, een betere leefomgeving en het claimen van het recht op land.’

‘Na de bijeenkomst krijgen wij een rondleiding in een woning en ontvangen wij informatie over de zaadbank die de dorpelingen hebben opgezet. Zij verzamelen en schonen zelf zaden om deze op hun eigen grond in te zaaien. Ze bewaren de zaden in manden die ze insmeren met mest om ze te beschermen tegen ongedierte. Door het beheren van hun eigen land zijn deze bewoners beter in staat om in hun eigen behoeften te voorzien. Het wachten is nu op de start van de moesson.’

Vrouwen verdienen helft loon mannen

Een dag later maakt de delegatie kennis in Chittoor met staf en actieve leden op het hoofdkantoor van APVVU. ‘In de gebieden waar APVVU actief is, is 65% van de Dalits lid en 15% van de Adivasi (etnische stammen).’(...) ‘APVVU zet zich in voor het verkrijgen van land voor landlozen. 90% van het verkregen land wordt op naam van vrouwen gezet. Dit geeft hun een betere positie en maakt hen minder afhankelijk. De vrouwen strijden ook voor meer vrouwenrechten en tegen discriminatie en uitbuiting. Ook op het werk is er veel vrouwendiscriminatie, bijvoorbeeld op het gebied van betaling. Vrouwen krijgen vaak maar de helft van het loon van de mannen.’

Keten nauwkeuriger onderzocht

Op 5 juli krijgt de delegatie de onderzoeksresultaten van APVVU in verschillende districten in de deelstaten Andrah Pradesh, Telengana en Karnataka gepresenteerd. Elders in deze nieuwsbrief staat een uitgebreide verslag hiervan. Kernwoorden zijn te lage beloning, veel zelfdodingen, kinderarbeid en pesticiden. Afgesproken wordt dat de keten nauwkeuriger en gedegen wordt onderzocht, met name de relatie tussen de landarbeiders, de boeren, de landeigenaren, de vertegenwoordigers van de zaadbedrijven en de multinationals.

"Al twee tot vier maanden geen loon"

Een dag later bezoekt de delegatie het dorp Kolluru. ‘Sommige aanwezigen vertellen dat zij al twee tot vier maanden geen loon meer hebben ontvangen. Een landarbeidster geeft zelfs aan dat ze al een jaar niet meer is betaald. Ze heeft een contract gehad, maar niets aantoonbaar op papier om dit te bewijzen.’

‘In het dorp hebben vijftien dorpelingen elk een acre land om te bewerken. In de omgeving van Hyderabad wordt vooral in opdracht van de Amerikaanse firma Pioneer gewerkt. Een man vertelt dat hij zijn oogst is kwijtgeraakt door hagel. De verliezen (40.000 roepie, 500 euro) zijn niet vergoed door het zaadbedrijf, waardoor hij in de schulden terecht is gekomen. De verliezen komen ten laste van de teler en werken door op de landarbeiders, die geen of te weinig loon betaald krijgen.’

 


Jeroen Brandenburg bedankt namens de FNV-delegatie

Bang voor represailles

‘Alle landarbeiders in dit dorp werken met pesticiden, zonder bescherming. Als ze ziek worden, moeten ze zelf het ziekenhuis betalen. Chennaiah (APVVU-voorzitter, red.) vertelt dat de arbeiders
in Chittoor extra betaald krijgen voor het werken met pesticiden, maar hier is dat niet zo.’ (…) ‘De arbeiders willen zich wel verenigen, maar ze zijn bang voor represailles. Vandaag werden ze gedwongen om te gaan werken, maar uiteindelijk hebben ze besloten om terug te komen naar het dorp, omdat ze aanwezig wilden zijn bij deze bijeenkomst. Maar ze hebben dus geen idee wat hen morgen boven het hoofd hangt. Als Chennaiah vraagt of ze lid willen worden van de bond, steken ze allemaal hun hand op. Een vrouw zegt dat ze zich moeten verenigen. Als iedereen meedoet, kunnen
mensen niet individueel worden aangepakt.’

Lees hier het hele verslag.

Betere arbeidsvoorwaarden, Gelijke kansen (gender en LGBTI), Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, Kinderarbeid, Onzeker werk / India / Agrarisch

+ deel

Meer nieuws

‘Straatverkopers behandeld als criminelen in Zimbabwe’

In Zimbabwe koop je spullen meestal niet in de winkel maar op straat, waar veruit de meeste handel plaatsvindt. Straatverkopers zijn enorm kwetsbaar voor uitbuiting en meer >

Zaadveredelingsbedrijven verwelkomen Indiase vakbondsman

De Indiase vakbondsman Poguri Chennaiah bezocht samen met een FNV-delegatie op 20 mei de zaadveredelingsbedrijven Bayer en Rijk Zwaan. Het werd een interessante meer >

Solidariteitsproject

Gewoon goed werk voor iedere vrouw!

Het Netwerk Vrouwen FNV en de vrouwencommissies van de Marokkaanse FNSA en de Turkse Genel IS en DISK slaan de handen ineen om genderkwesties aan te pakken in meer >

Projectenzoeker

alle projecten
Discussieer mee: naar Kennislab
999 likes 2260 volgers