Actueel

Nieuwsbrief Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) van het Netwerk Vrouwen FNV

Nieuws » 26 april 2018

Nieuw, Nieuw!! Eerste nieuwsbrief van het WIS Netwerk Vrouwen FNV, met updates van projecten en activiteiten o.a.

NIEUWSBRIEF INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

NETWERK VROUWEN FNV

Hallo,

Wij zijn de Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) van het Netwerk Vrouwen FNV. Graag willen we je vertellen waar we mee bezig zijn en we hopen natuurlijk dat je zo enthousiast wordt dat je met ons mee wilt doen.

Wat willen we?

Ons doel is om de onderlinge solidariteit te versterken tussen vrouwen wereldwijd die zich met vakbondswerk bezig houden en opkomen voor vrouwenrechten. Omdat het voor vrouwen extra moeilijk is om werk te hebben met voldoende inkomen en arbeidsrechten en dat te combineren met alle andere dagelijkse taken. In sommige landen zijn de culturele, sociale en politieke belemmeringen (door bijvoorbeeld rigide ideeën over de rol van vrouwen als moeder) voor vrouwen nog groter dan in Nederland.

Wederzijdse internationale uitwisseling en leren van elkaar versterkt het genderbeleid en het vakbondswerk vóór en dóór vrouwen binnen zowel organisaties in andere landen als in Nederland. Die wederkerigheid en gelijkwaardigheid, leren van elkaar, is voor ons vooral ook de meerwaarde. We zoeken aansluiting bij wat leeft in de sectoren maar richten ons op onderwerpen die voor vrouwen van belang zijn (bijvoorbeeld balans werk en privé, hoe om te gaan met ‘disciplinaire maatregelen’ wanneer je actief wordt in de bond, zwangerschap en veiligheid op de werkplek).

Wat doen we?

We bestaan ongeveer 3 jaar en hebben inmiddels met (vakbonds)vrouwen in verschillende landen contacten. Dat doen we o.a. door het steunen van projecten in diverse landen, door het uitwisselen van ervaringen en het delen van kennis en informatie. We onderhouden contact met onze partnerorganisaties per email, door het organiseren van internationale uitwisselingsbijeenkomsten, onze facebookgroep Transnations Womens Network en indien mogelijk gaan we op bezoek bij de projecten of ontmoeten we elkaar in Nederland.

De thema’s sluiten aan bij problemen die ook in Nederland spelen en die voor zowel Nederlandse vrouwen als voor de vrouwen uit andere landen belangrijke issues zijn voor het vakbondswerk. We doen nieuwe kennis op die we ook in Nederland kunnen inzetten (zoals over manieren van organising, gender benaderingen, het organiseren van acties etc.).

Projecten en activiteiten

Inmiddels zijn we betrokken bij een aantal projecten van organisaties in verschillende landen.

Vissersvrouwen in Colombia

Doel van dit project is het organiseren van vissersvrouwen in Santiago de Tolu in Colombia, zodat ze beter kunnen opkomen voor hun rechten.

De Colombiaanse transportbond SNTT (Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama) maakt zich sterk voor de vissersvrouwen. Deze vrouwen zijn werkzaam in de informele, kleinschalige visserij, soms zelfstandig en soms met hun echtgenoot. In het toeristenseizoen verkopen ze eten en kunstnijverheid aan de toeristen. Hun inkomen is echter laag en wisselvallig, waarbij de aanwezigheid van grootschalige visserij in de kustwateren ten koste gaat van hun visvangst. Ook is er het negatieve effect van de toenemende vervuiling van de kustwateren. SNTT helpt deze vrouwen zich te organiseren, hun problemen te definiëren en oplossingen te bedenken. Vervolgens worden de vrouwen ondersteund om hun eisen te verwoorden richting lokale en nationale autoriteiten.

Arabische en Palestijnse vrouwen in Jeruzalem

Doel van dit project is het versterken van arbeidskansen en sociale rechten van werkloze Arabische en Palestijnse vrouwen uit Israël en Oost Jeruzalem.

Dit project wordt uitgevoerd door WAC-MAAN (Workers Advice Centre), een Israëlische NGO, die werd opgericht vanuit een kleine linkse politieke partij en sinds 2010 officieel erkend wordt als vakbond. WAC richt zich op het organiseren en verdedigen van de rechten van Arabische werknemers in sectoren waar zowel Arabische als Joodse arbeiders werken. Het WAC geeft ondersteuning aan ongeorganiseerde werknemers in Israël, zoals rechtshulp en belangenbehartiging van werkloze Arabische werknemers. WAC Maan is de enige vakbond in Israël die zich verzet tegen de deportatie van Afrikaanse vluchtelingen uit Israël.

WAC-MAAN wil de problematiek aanpakken waarmee Palestijnse en Arabische vrouwen in dit land geconfronteerd worden, namelijk dat ze in permanente armoede moeten leven. Dit komt door hun algemene gebrek aan toegang tot de arbeidsmarkt en het gebrek aan naleving van hun sociale en economische rechten. Ze hebben daardoor geen toegang tot programma’s voor sociale zekerheid en scholing. WAC biedt vrouwen rechtshulp zodat zij de ondersteuning kunnen krijgen bij waar ze wettelijk recht op hebben. Ook wordt gewerkt aan de capaciteitsopbouw van deze vrouwen, zodat ze zich bewuster worden van hun rechten en leren beter voor zichzelf op te komen.

Vrouwenrechtshulp in Venezuela

Casa de la Mujer is een Venezolaanse NGO opgericht in 1985 voor het verdedigen van de rechten van vrouwen. Ongeveer 2500 vrouwen worden per jaar geholpen en/of geadviseerd op het gebied van geweld tegen vrouwen, zowel thuis als op de werkplek. Ze hebben zich in 32 jaar gespecialiseerd in geweld tegen vrouwen.

Casa de la Mujer krijgt steun van FNV Mondiaal om te kunnen voortbestaan in deze moeilijke tijd in Venezuela. Door de politieke en economische crisis is er gebrek aan alles, worden ruimtes en apparaten niet tijdig gerepareerd. Ook worden burgerlijke vrijheden beknot en kan de vrije pers nog nauwelijks opereren. Vandaar dat het verspreiden van eigen informatie cruciaal is.

Naast de individuele rechtshulp worden er beroepsgerichte cursussen voor slachtoffers van geweld gegeven en cursussen op het gebied van vrouwenrechten.

Kinderopvang voor kinderen in Kheda en Anand districten in India

SEWA staat voor Self Employed Women's Association. SEWA is een Indiase bond voor arme, zelfstandig werkende vrouwen in de informele economie, werd in 1972 opgericht en heeft nu meer dan 2 miljoen leden in heel India. SEWA werkt in de volgende sectoren: thuiswerksters (bidirollers, wierookmaaksters, naaisters, etc.), de dienstensector (bouw, industrie, schoonmaaksters), straatverkoopsters en landarbeidsters.

Dit project is zeer relevant voor de arbeidsproblematiek van de leden van SEWA, werkende vrouwen op het platteland. Vrouwen werden aanvankelijk gedwongen hun kinderen mee te nemen naar hun werk en worden daarmee blootgesteld aan de gevaren die dat met zich meebrengt (nicotine blootstelling in de tabaksfabrieken en/of tabaksvelden). Door het oprichten van kinderopvangcentra kunnen vrouwen zich op hun werk richten. SEWA sluit met de openingstijden aan bij de werkdagen van de vrouwen. De kinderopvangcentra bereiden kinderen ook voor op een schoolcarrière, er is aandacht voor gezonde voeding en een positief pedagogisch klimaat.

Nu de voorzieningen zijn gerealiseerd, gaat het er om dat SEWA minder afhankelijk wordt van externe donoren Het doel is om in de komende 3 jaar de kinderopvang coöperatieven hun eigen inkomstenbronnen te laten opbouwen. Daarvoor is training nodig; hoe doe je dat en capaciteitsvergroting van de leden.

Thuiszorgwerknemers in Zuid-Afrika

Nucwosa is een jonge bond in Zuid-Afrika die de zogenaamde "community care workers" organiseert, een soort thuiszorgers. Het zijn zorgwerknemers die eerstelijns zorg bieden in vooral armere gemeenschappen en townships, waar veel ziektes voorkomen en de toegang tot gezondheidsfaciliteiten beperkt is. Meer dan 80% van deze werknemers bestaat uit vrouwen. Hun werkgelegenheidsstatus en arbeidsomstandigheden zijn niet goed geregeld. Nucwosa gaat proberen zich als vakbond te bewijzen voor deze groep en hun belangen te behartigen. De bedoeling is capaciteitsversterking binnen de bond, vrouwen op posities zetten binnen de bond om hun leden zo goed mogelijk te kunnen bedienen. De bond bestaat grotendeels uit vrouwen.

Zin om mee te doen?

Ben je enthousiast geworden en wil je ook meedoen aan het internationale werk? Voor al deze projecten zijn we met name op zoek naar vrouwen die in een vergelijkbare sector werken. Bijvoorbeeld de kinderopvang, wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers.

Maar ook anderen zijn natuurlijk van harte welkom om zich aan te sluiten bij onze werkgroep. Betrokken zijn bij een project geeft veel voldoening.

En we doen nog meer.

Zo zijn we nu bezig met het onderwerp ‘veiligheid voor vrouwen op de werkvloer’ en zijn er plannen voor een project met vakbondsvrouwen in Turkije en Marokko.

Meer weten of je aanmelden? Mail dan naar Anya Wiersma: anjetsky@hotmail.com

Hartelijke groet van Feride, Silvana, Jeanne, Petra, Sandra, Gesina, Anya en Tineke

Colombia, India, Venezuela / Netwerk Vrouwen FNV

+ deel

Meer nieuws

Zaadveredelingsbedrijven verwelkomen Indiase vakbondsman

De Indiase vakbondsman Poguri Chennaiah bezocht samen met een FNV-delegatie op 20 mei de zaadveredelingsbedrijven Bayer en Rijk Zwaan. Het werd een interessante meer >

Loek Vis: “Hoe vaker de audits, hoe beter”

Het onderzoek ‘Zaadveredeling en kinderarbeid India’, uitgevoerd door Loek Vis van het bureau Basis & Beleid, is klaar. Nu zijn de consultants in India aan zet met een meer >

Solidariteitsproject

Gewoon goed werk voor iedere vrouw!

Het Netwerk Vrouwen FNV en de vrouwencommissies van de Marokkaanse FNSA en de Turkse Genel IS en DISK slaan de handen ineen om genderkwesties aan te pakken in meer >

Projectenzoeker

alle projecten
Discussieer mee: naar Kennislab
999 likes 2256 volgers