Actueel

“Le syndicat n’est pas un avocat” (*De vakbond is geen advocaat)

Nieuws » 14 maart 2018

Hieronder een kort verslag van mijn indrukken, ervaringen in Marokko. Een paar woorden die me te binnen schieten: indrukwekkend, kracht, gemeenschapszin, gastvrijheid, leerproces bij FNSA en FNV, schoonheid van landschappen, kloof tussen rijk en arm, een andere rijkdom dan we in Nederland gewend zijn

Marokko december 2017 – deel 1 project

Kennismaking

Op donderdag 14 december 2017 vertrokken we met het projectteam naar Agadir. Vrijdag 15 december hebben we kennisgemaakt met een aantal FNSA-delegatieleden waarmee we het project samen draaien. Na deze kennismaking en afstemming van een aantal projectonderdelen volgden er een eerste onderzoek van de Marokkaanse kookkunst en de mogelijkheid om vanaf een hoger gelegen fort de stad Agadir te bewonderen en je te realiseren wat er weer is opgebouwd na de nagenoeg alles verwoestende aardbeving van 1960.

Hoe zet je social media in?

Op zaterdag 16 december begon na een wederzijdse voorstelronde dag 1 van de cursus.
Inzet van social media om de vakbond zichtbaarder te maken en de belangenbehartiging visueel te ondersteunen. Geen overbodige luxe in een land waarin veel werknemers analfabeet zijn doch wel in bezit zijn van een smartphone. Op die manier kun je als vakbond veel mensen bereiken en tonen hoe de arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, woonomstandigheden zijn.

We begonnen met belangrijke vragen: waarom, hoe, wanneer en voor wat zet je social media in? Welke strategie hanteer je als vakbond daarbij? Vervolgens de kunst van prioriteren en jezelf beperken in wat je wilt gebruiken aan film- en fotomateriaal. Ook kwam het onderhouden van de relatie met de pers aan bod: hoe werkt de pers en hoe kun je daar als je dat wilt op inspelen. Als voorbeeld werd een documentaire getoond en hoewel de lengte van deze docu niet te vergelijken valt met de lengte van clips op sociale media, is de kracht van beeldmateriaal meteen duidelijk.

Ook werd nogmaals gememoreerd aan de eerdere videoclip van Chienus Lotterman, FNV-camio, die o.a. de erbarmelijke vervoersomstandigheden toonde en mede heeft geholpen om het woon-werkvervoer bij meerdere werkgevers te verbeteren.  

De eerste dag werd afgesloten met huiswerk dat de FNSA-leden zichzelf opgaven: men gaat aan de slag met het maken van videoclips. Deze worden dan ingeleverd bij de Marokkaanse documentairemaker en onze camio Chienus Lotterman. Deze cursusdag was veelal in handen van de FNSA zelf die daartoe een Marokkaanse journalist/documaker had ingehuurd. ’s Avonds brachten we nog een bezoek aan UMT (koepel waaronder FNSA valt) . In het gebouw en op het terrein van UMT was een meeting van ngo’s uit de MENA-landen die we kort hebben bijgewoond.

Zondag 17 december: Chienus, Brahim, Naima gingen “los”

De 2 heren gaven veel tips over fotografie en filmopnames, die vervolgens direct in workshops werden gepraktiseerd. Een ding werd meteen duidelijk: de leergierigheid is enorm! Interviews werden geoefend, camerastandpunten, tegenlicht, gebruik van de flitser; het kwam allemaal aan bod. Het vervolgens monteren, knippen, plakken in fotomateriaal met behulp van software op de smartphone werd nader toegelicht door onze tolk maar ook smartphone expert Naima. Ook dit onderdeel kon rekenen op een zeer enthousiaste ontvangst van de cursusdeelnemers.

Na afsluiting van het officiële deel van deel één van het Marokko-project werd ik als jarige job nog toegezongen in het Frans en Berbers waarna iedereen met iedereen op de foto wilde om op die manier ook weer te oefenen met de smartphone. Op de facebookpagina’s van verschillende cursisten was dan ook snel een terugkoppeling van het eerste cursusweekend terug te zien.

Kennismaken met het Marokkaanse vakbondswerk

De dagen die daarna volgden waren in eigen vrije tijd. Mohamed had mijn verzoek doorgegeven om nader kennis te maken het Marokkaans vakbondswerk. We hebben daardoor de gelegenheid gekregen om een ledenvergadering van de FNSA bij te wonen in Ait Amira. De meeting was in een wijk waar de werknemers uit de agrosector naar huis werden gebracht met vrachtwagens. De mannen en vrouwen stapten uit de laadruimte waarin ook de vracht wordt getransporteerd. Verder waren de huizen allemaal zelfgebouwd en naargelang de financiële ruimte, voorzien van een eerste etage en een dak. De wegen waren onverhard en stoffig.

Activerend vakbondswerk pur sang

Terug naar de meeting; dit betrof een wekelijkse meeting waar men elkaar mondeling op de hoogte stelt van vakbondsactiviteiten en behoeften onder de leden. Deze communicatievorm komt voort uit enerzijds het breed aanwezige analfabetisme en verder uit het elkaar voeden met elkaars ervaringen. De FSNA vakbondsbestuurder – op de achtergrond tijdens de meeting aanwezig - heeft deze wekelijkse meetings een aantal jaren geleden opgezet: activerend vakbondswerk pur sang dus.

In een bedrijf

Naast deze meeting konden we met een aantal FNV collega’s het vakbondswerk binnen een bedrijf bekijken.Het bedrijf Quality Bean Maroc (o.a. haricots verts) opende daartoe de deuren voor ons en konden we, na een rondleiding door het bedrijf en gesprek met de HR en algemeen directeur, de FNSA-leden spreken over hoe zij hun vakbondswerk oppakken in het bedrijf.

Op aangeven van Mohamed heeft men een veiligheid- en gezondheidscommissie ingericht en daarin worden momenteel een aantal werkvloerkwesties met de werkgever besproken. Daarnaast overlegt de FNSA-bestuurder Lahoucine Boulberj regelmatig met de werkgever over arbeidsvoorwaardelijke zaken. Hot issues zijn de inzet van werknemers in de dalperiodes (dan is verwerking van andere producten mogelijk)  en kinderopvang.

Leertraject voor beide partners

Mede dankzij mijn FNV projectteamleden, FNSA collega’s Lahoucine Boulberj, monsieur Drissi, algemeen secretaris monsieur Said, monsieur Ayoub Drissi Rami was dit eerste onderdeel al een onvergetelijke ervaring en een goede opstap naar deel twee van ons project. We gaan namelijk binnenkort met de FNV-projectleden aan de slag met de voorbereidingen van het tweede onderdeel in maart 2018. Dan staan onder andere gesprekstechnieken op de rol met als doel meer werknemers te betrekken bij het nodige vakbondswerk in Marokko.

Op mijn netvlies staat nu heel duidelijk dat het project, een leertraject voor beide partners is: ik heb nog eens heel goed gezien dat je mensen zelfredzaam maakt door ze te activeren en sterk te maken: de vakbond is namelijk geen advocaat / “Le syndicat n’est pas un avocat” (*)

A la prochaine !
 

 

*Bron: Lahoucine Boulberj, Marokkaanse vakbondsbestuurder FNSA.

 

 

Marokko, Nederland / Agrarisch

+ deel

Meer nieuws

Pleidooi voor meer samenwerking om kinderarbeid te tackelen

“Kinderarbeid is een breed onderkend probleem, maar de aanpak is heel versnipperd. Beter is het om dit samen en sectorbreed aan te pakken.” Dit is een van de meer >

FNV-missie naar India, een reisverslag

Kaderleden van FNV Agrarisch uit groentezaadbedrijven en vertegenwoordigers van Mondiaal FNV brachten van 2 tot en met 8 juli 2018 een bezoek aan de Indiase vakbond meer >

Actieonderzoek toont knellende positie Indiase landarbeiders

Lage lonen, grote inkomensverschillen tussen mannen en vrouwen, veel schulden en kinderarbeid. Dit zijn enkele resultaten van het actieonderzoek dat de Indiase meer >

Solidariteitsproject

Gewoon goed werk voor iedere vrouw!

Het Netwerk Vrouwen FNV en de vrouwencommissies van de Marokkaanse FNSA en de Turkse Genel IS en DISK slaan de handen ineen om genderkwesties aan te pakken in meer >

Projectenzoeker

alle projecten
Discussieer mee: naar Kennislab
999 likes 2192 volgers