Actueel

Blogs: Wat zijn de mogelijke gevolgen voor Colombia als Europa stopt met steenkool

Nieuws » 11 December 2017

Vandaag een update van een enerverende belevenis. Op verzoek van PAX Nederland, de Friedrich Ebert Stiftung Colombia ( FESCOL) en gefaciliteerd door FNV Mondiaal, heb ik een bijdrage geleverd aan een tweedaags openbaar forum over de consequenties voor Colombia als Europa stopt met het afnemen van steenkool uit Colombia.

Door Wim Dekkers


Blog 1: bezoek aan de Arhuaca-Indianen voorafgaand aan de conferentie

De eerste dag vond vandaag plaats in Valledupar, in het noorden van Colombia.
Een dag eerder mocht ik de indiaanse gemeenschap van de Arhuaca bezoeken in Bogotá

Indianengemeenschap wordt betrokken bij conferentie

De Arhuaca indianen zijn een trotse stam en de burgeroorlog heeft hen uit hun leefgemeenschap verdreven. De Sierra Nevada de Santa Maria, een kleine bergketen was een van hun leefgebieden. Al vele jaren worden ze belaagd en vermoord door linkse guerrillero’s, rechtse doodseskaders en drugs en wapensmokkelaars. Ook andere stammen uit dit gebied nabij de stad Santa Marta, de Kogui, Arzara en Kankuama vielen aan het geweld van zwaar bewapende rebellen en paramilitairen ten prooi. Hiertegen had de populatie van 30000 mensen totaal geen kans.

In het huis van de Arhuaca werd gesproken over de nu nog steeds bedreigende situatie van de mijnbouw die plaatsvond nadat vele indiaanse gemeenschappen waren verdreven. Ook werd gesproken over de natuur die hen daardoor was ontnomen, de vervuiling van het water en de afnemende waterbronnen. Tot nu toe heeft de indianenpopulatie de laatste waarde, de heilige gronden, kunnen verdedigen. Er worden vaak “archeologische opgravingen” gedaan maar dat zijn hun heilige relikwieën.

De delegatie waarvan ik deel uitmaak was zeer begaan met deze aanslag van de mijnbouw op deze trotse mensen. Ik ben heel blij dat een afvaardiging van de Arhuaca deelneemt aan de conferentie en in het forum. Ik hoop van harte dat deze maatschappelijke schande door mijnbouw en oorlog een plaats krijgt binnen de sociale dialoog van het vredesproces.

Blog 2: Dag 1 van de conferentie

Dag 1 van de conferentie in Valledupar, een plaats in het noorden van Colombia in de mijnregio Ceasar.

Er zijn vele interessante sprekers, de Nederlandse klimaatgezant, de milieu-ngo’s Urgewald uit Duitsland en CENSAT uit Colombia, namen van experts met betrekking tot de Europese energiemarkt, economen, het WWF, de voorzitters van de vakbonden Sintramienergetica, Sintracarbon, Funtramiexco en Sintraim en de regionale voorzitter van de internationale vakbond voor de mijnsector IndustriALL.Ikzelf ben spreker over de Nederlandse ervaring rondom de mijnsluiting in Limburg en de gevolgen daarna.

Stipt 9 uur opent dagvoorzitter Alejandro Torres de bijeenkomst, waarna Alexander van PAX spreekt en videoboodschappen te zien zijn van de Nederlandse klimaatgezant.

Wat zijn de gevolgen van een energietransitie in Europa voor Colombia

In 2050 zullen Europese landen zoals Duitsland en Nederland van plan zijn om steenkool volledig te laten vallen in hun energiematrix. Dit proces, dat bekend staat als energietransitie, brengt verschillende sociale, economische en ecologische uitdagingen voor Colombia met zich mee.

De centrale doelstellingen van het forum zijn ruimte maken voor discussie over energietransitie in Europa en de gevolgen daarvan voor Colombia op de korte, middellange en lange termijn en het zoeken naar verschillende standpunten die internationale deskundigen over energiekwesties hebben. Ook zullen de lessen, die geleerd worden in andere landen die geconfronteerd waren of worden met mijnsluiting, hier worden gedeeld. Dit zou een eerste stap kunnen zijn in de collectieve constructie van een agenda voor een sociaal en ecologisch verantwoorde overgang. De gezant haalt ook nog de mijnsluitingen in Nederland aan in zijn verhaal.

Verwacht wordt dat de ontwikkeling van dit openbaar forum in Valledupar, met de aanwezigheid van lokale en regionale actoren, vakbonden, vertegenwoordigers van nationale en lokale deskundigen, de regering en andere belanghebbenden, een eerste stap zet. Morgen zal men in de stad Bogotá met actoren op nationaal niveau verder gaan met de resultaten van de sessie in Valledupar en zal men proberen om een aantal initiële benaderingen voor de aanleg van de transitie-agenda voor Colombia te bevorderen.

Experts aan het woord

Er volgt een intensief programma waarbij de presentatie van Dr. Pao-You Oei erg aanspreekt. Hij geeft leiding aan een team onderzoekers aan de universiteit van Berlijn en is een expert op het gebied van energietransmissie. Hele opmerkelijke zaken komen naar voren, zoals het niet kijken naar reductie van CO2, maar het feit dat uit onderzoek is gebleken dat je moet kijken naar de voorraden fossiel. Hij laat zien dat er nog maar 10% kool mag worden gedolven van de wereldvoorraad. Hoe en wie dat mag hebben, dat is de vraag.

Nadat uitgebreid gesproken wordt over het Verdrag van Parijs spreekt vervolgens Sebastián Rotters van de ngo Urgewald over de sociale aspecten en schendingen van mensenrechten.

Ook een expert econoom op gebied van mijnen geeft uitleg en vraagt om een gezamenlijke aanpak. Dan volgt mijn presentatie over de mijnsluitingen, de financiële gevolgen, de kosten van de pensioenen, de rol van de vakbonden. Hierna beantwoord ik nog vragen uit de zaal. De Arhuaca-Indianen krijgen het woord en als laatste komen de vakbonden aan bod.

Vakbonden halen fel uit

Zij halen fel uit en er is niemand die hen tegenspreekt. Dit voelt als een bevestiging. Ze halen de mentaliteit van de regering aan. Deze handelt alleen uit eigenbelang. Ze plaatsen stromannen in de kolen afbouw en de regering roomt alleen voor hun af. Kapitaal is belangrijker dan de mijnen sluiten. Aan mijngigant Drummond is een vergunning voor gas en oliewinning afgegeven.

We moeten zeker stellen dat afbouw van mineralen niet ten koste van werknemers gaat. Heel lang gaat het over compensatie en landjepik. Dan eindigt de dag met een dank aan allen en de belofte dat de lessen van vandaag in de Bogotá-sessie worden besproken.

Blog 3: dag 2 van de conferentie in Colombia

Dag 2 vindt plaats in het kantoor van de Friedrich Ebert Stiftung Colombia ( FESCOL). Het is een schitterend gebouw in koloniale stijl in het centrum van Bogotá. Het congres is door hen samen met de organisatie PAX georganiseerd.

De conferentie wordt geopend door Lothar Witte, de directeur van FESCOL. Hij beschrijft de dag van gisteren als een goede start waar belangrijke conclusies zijn getrokken.

Speciale bank

De dagvoorzitter is wederom Sandra Torres die voor ‘Schone Banken’ werkt in Colombia. Haar man werkt in de offshore als veiligheidsdeskundige. Ik heb informeel veel met haar kunnen spreken over het nut van een speciale bank, die alleen voor deze sociale dialoog wordt ingericht en werkt en waarvan het bestuur bestaat uit vakbonden, werkgevers, lokale en nationale overheid. In Limburg hadden wij hiervoor de investeringsbank LIOF die was opgericht om het sluitingsproces te begeleiden. Dit heb ik ook in mijn presentatie aangegeven en ik heb benadrukt dat vakbonden betrokken moeten zijn.

Het is een druk congres want de zaal is te klein en mensen moeten buiten staan. Blijkbaar vindt men het net als gisteren heel belangrijk want men blijft tot het einde.Er zijn veel diplomaten en politici aanwezig, de ambassadeur van het ministerie van mijnbouw is er met een collega en vakbondsvoorzitters.

Evaluatie, klimaattransitie en de Afspraken van Parijs

Vandaag gaan we evalueren over de dag van gisteren, de klimaattransitie en de afspraken van Parijs 2050 die meer dan 160 landen hebben ondertekend ( geen temperatuurstijging van de aarde duidelijk onder de 2 graden Celsius) en over de presentaties van Sebastián Rotters, Dr. Pao-Yu Oei en van mijzelf.

Daarna geeft Maurice van Beers van PAX Nederland een samenvatting die samen is opgesteld met zijn collega PAX Colombia.
Dr. Pao-Yu in doet in het kort het verhaal van gisteren over het interessante ‘ huis van transitie’. In de pauze heb ik met hem afgesproken om contact te houden over het thema. En ik zal de presentatie en zijn stukken delen met FNV klimaat academie.

Lessen uit het verleden

Er volgt een openbare discussie waarin gericht vragen worden gesteld. Sandra Torres gaat terug naar de boodschap en lessen uit het verleden van de mijnsluiting in Limburg en vindt dat de vele valkuilen die de FNV schetst moeten worden meegenomen. De zaal stemt toe. De vakbonden vragen of er een mijnsluitingsplan ligt zoals ook in Zuid-Nederland.

Vakbonden op afstand van samenwerking overheid en werkgevers

De ambassadeur van het ministerie van mijnbouw antwoordt dat deze al geruime tijd geleden opgesteld is en ter uitwerking in het secretariaat is neergelegd; ‘we zijn ermee bezig’. Op iedere vraag die wordt gesteld zegt hij ‘we zijn ermee bezig’.

Een lid van de internationale vakbond voor de mijnsector IndustriALL en lid in de ondernemingsraad vraagt waarom hij dat dan nooit heeft gezien. Er volgt een welles-nietes-verhaal. Heel schandelijk, want ik zat zelf lang in een ondernemingsraad en procedureel is het in Colombia niet veel anders. Mijn conclusie is dat de samenwerking in Colombia tussen overheid en werkgevers prima is, alleen de derde partij, de vakbonden en de maatschappij, staat nog heel ver weg. Het geweld tegen vakbonden is nog steeds erg groot; er vallen nog steeds veel slachtoffers.

Het is ook duidelijk dat het bedrijf Drummond snel een rivier wil omleiden en een nieuwe mijn wil openen om de kolen onder dit bekken nog voor de energie wende te verkopen.

Booming business maken van kolenindustrie

Men gaat verder over het sociale en maatschappelijke probleem in en om de mijnen en dit wordt uitgebreid besproken ik neem dit mee in het verslag.
Dr. Pao laat zien dat niet alleen Europa een plan volgt, ook President Trump doet dit: hij wil de kolenindustrie in de Verenigde Staten als prioriteit stellen en hier geld in pompen om er een booming business van te maken. Dr. Pao weet alleen niet hoe hij dit zou willen bereiken en heeft zijn twijfels en laat dit zien in een grafiek.

Nuttige bijeenkomst

De aanwezigen vinden deze bijeenkomst van groot nut en er moet een vervolg blijven komen. Dit is ook de mening van mij en de vakbonden.
Er volgt een resumé door Sandra Torres. Lother Witte spreekt de hoop uit dat er een hechte samenwerking zal ontstaan, hij vond het een constructieve bijeenkomst.
Hierna heb ik een afscheidslunch met de vakbonden, samen met Sebastián en Dr. Pao- Yu Oei.

Moe maar voldaan vertrek ik weer naar Nederland. Er zijn goede afspraken gemaakt met de vakbonden.

Wim Dekkers

 

Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen / Colombia / Industrie

+ deel

Meer nieuws

Nieuwsbrief Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) van het Netwerk Vrouwen FNV

Nieuw, Nieuw!! Eerste nieuwsbrief van het WIS Netwerk Vrouwen FNV, met updates van projecten en activiteiten o.a. meer >

“Le syndicat n’est pas un avocat” (*De vakbond is geen advocaat)

Hieronder een kort verslag van mijn indrukken, ervaringen in Marokko. Een paar woorden die me te binnen schieten: indrukwekkend, kracht, gemeenschapszin, gastvrijheid, meer >

De FNV en het internationale vakbondswerk

Nu online: twee handige checklists over de rol van de FNV internationaal en hoe het internationale werk binnen de FNV georganiseerd is. meer >

Solidariteitsproject

Bestrijding kinderarbeid en bevordering decent work in de baksteenindustrie in India

In de baksteenindustrie in India is alleen de armste laag van de bevolking werkzaam. Het werk is fysiek zwaar en de arbeidsomstandigheden zijn zeer slecht. Ook kinderen meer >

Projectenzoeker

alle projecten
Discussieer mee: naar Kennislab
999 likes 2125 volgers