Actueel

Indrukwekkend bezoek aan projecten in India

Nieuws » 21 augustus 2017

In maart 2017 toog een FNV-delegatie naar India om een aantal workshops bij te wonen en projecten nader te bekijken. Fred van Anrooy maakte deel uit van de delegatie en maakte een mooi verslag van alle belevenissen.

Verslag India bezoek maart 2017


Werken in 40 graden

Het is indrukwekkend en schrijnend te zien hoe de medewerkers in een hitte van rond de 40 graden hun handarbeid moesten verrichten

20 maart 2017

Bezoek aan de ITF (International Transport Workers Federation) in New Dehli in het kader van het Joint GUF project CH0011211 – Joint GUF Programme India-Precarious work.

We werden hartelijk ontvangen door de ITF op hun kantoor en kregen tussen de middag ook nog een lunch aangeboden. Ondertussen kregen we veel informatie over het werk van de ITF.


De ITF is een Global Union Federation (GUF) en werkt wereldwijd. Nationale bonden in de sector zijn aangesloten bij de ITF. De ITF betreft zowel het spoor, met wel 3 miljoen leden (in India), als de havens en het wegtransport. In India zijn lokale transportbonden aangesloten bij de ITF. De leden betalen aan de lokale bonden ongeveer 60 Roepies (ongeveer €1, = afhankelijk van welke bond) per jaar aan lidmaatschap van de bond. Voor de leden is dit een hoog bedrag ook omdat de verdiensten heel laag zijn in India. Ongeveer 9 % van de transport sector is georganiseerd. In India is ongeveer 35% van de mensen analfabeet.

Dezelfde problemen

In India hebben de vakbonden te maken met dezelfde problemen als in Nederland: privatisering, platformeconomie en flexibilisering. De tuktuk-chauffeurs (tuktuks zijn kleine wagentjes voor personenvervoer), die allemaal zelfstandig en tegen lage prijzen werken vanwege de concurrentie, organiseren zich nu meer en meer in vakbonden om gezamenlijk hun werkomstandigheden te verbeteren.

Veel communicatie tussen vakbondsleden in India vindt plaats via app-groepen. FNV heeft eerder een project ondersteund voor de ontwikkeling van een app speciaal voor de migrantenwerkers in Qatar. Deze methode van communiceren met vakbondsleden is waardevol gebleken.

Krachten bundelen

De ITF en vier andere Global Union Federations en hun lokale bonden in India in de sectoren bouw en hout, industrie, handel, agrarisch, diensten en overheid, zullen de komende tijd gaan samenwerken om gezamenlijke strategieën te ontwikkelen en krachten te bundelen om richting overheid en werkgevers een vuist te kunnen maken. De GUF voor de bouwsector, BWI zal het project coördineren. Verschillende FNV-sectoren zullen betrokken zijn bij dit project: FNV Bouwkolom woondiensten als hoofdbetrokkene en verder ook FNV Vervoer, Handel, Industrie en Agrarisch, Overheid en Diensten.

 

22 en 23 maart 2017

Het tweede bezoek betreft de Child Labour Evaluation workshop in Amritsar (Punjab state)


Child Labour School


Wanneer de ouders van de kinderen via de vakbond zijn georganiseerd, dan gaat hun loon wat omhoog opdat de kinderen in plaats van op jonge leeftijd arbeid te verrichten naar school kunnen.


Sinds 2013 ondersteunt de sector Bouw in samenwerking met Childlearn het project ‘Child labour schooling, union organising and workers’ rights campaigning in India’.

Dit project wordt gecoördineerd door de Building and Woodworkers International (BWI). De BWI is een vrije en democratische, internationale vakbondsfederatie (een Global Union Federation) van werknemers in de bouw, bouwmaterialen, hout, bosbouw en aanpalende sectoren. Ze kwam op 9 december 2005 tot stand door een samenvoeging van twee bestaande wereldorganisaties in deze sectoren n.l. de IBBH en de WFBW. De Stichting Childlearn zet zich in om kinderarbeid in India te bestrijden en om voor kinderen basisonderwijs te organiseren, scholen te bouwen en te zorgen voor goede voorzieningen zoals lesmateriaal. ChildLearn Nederland werkt nauw samen met ChildLearn India, de BWI, Mondiaal FNV en de FNV sector Bouw.

Doel van het project

  • Door een grote vakbondsdichtheid, vertegenwoordiging en bemiddeling kunnen de gezamenlijke bonden inzetten op rechten van de werknemers, de aanpak van kinderarbeid en het scholen van kinderen.
  • Deelnemende vakbonden hebben hun invloed op werkgevers en overheden geïnstitutionaliseerd op het gebied van kinderarbeid en werknemersrechten via onderhandelingen en sociale dialoog.
  • Deelnemende vakbonden hebben gestreefd naar een beter wetgevingskader en de implementatie van bestaande wetten die de rechten van werknemers en hun kinderen regelen via beleidsbeïnvloeding en campagnes.


Wanneer de ouders van de kinderen via de vakbond zijn georganiseerd, dan gaat hun loon wat omhoog opdat de kinderen in plaats van op jonge leeftijd arbeid te verrichten naar school kunnen.

Investeringen noodzakelijk

In Amritsar waren we aanwezig op een tweedaagse evaluatiebijeenkomst van het project, die BWI georganiseerd had. De evaluatie was met alle uitvoerders en donoren, dus er waren vertegenwoordigers uit India en Nepal en Bangladesh en vanuit de ‘sponsorbondenlanden’;  Australië, Finland, Denemarken, Duitsland en Nederland (de FNV). Stichting Child Learn Nederland was ook aanwezig.

Uit de evaluatie kwam naar voren dat niet alle projectdoelstellingen zijn behaald. Vooral de duurzaamheid van de projectresultaten werd bekritiseerd. Daar moet in de nabije toekomst nog aan worden gewerkt. Zowel de sponsorlanden c.q. bonden als de stichting Child Learn Nederland willen dit project tot een goed einde brengen. Daarvoor zijn investeringen noodzakelijk en zal er bij de diverse organisaties weer een beroep gedaan voor de financiële middelen en ondersteuning van het Child Labour Project.


Steenfabriek

Flink aantal successen

Het project heeft gelukkig ook een flink aantal successen geboekt. Zo zijn er in alle deelnemende landen mooie scholen neergezet die succesvol draaien en gaan veel ouders van deze kinderen zijn nu georganiseerd binnen de vakbond. Uit de foto’s kun je een impressie krijgen van scholen.

Tijdens de evaluatie werd een bezoek gebracht aan een Child Labour School in Kulian. De ontvangst was hartelijk en indrukwekkend. De kleine kinderen krijgen daar les en voor de gelegenheid werd er in diverse klasjes de leermethode toegelicht en de geleerde stof door de kinderen ten gehore gebracht. Vanuit de diverse verschillende internationale bonden werden aan de kinderen praktische cadeautjes uitgereikt. Zoals plastic drinkflessen (een bidon), een knijpkat om o.a. met licht naar huis te kunnen gaan. Sommige kinderen moeten wel 5 kilometer lopen voor dat ze terug zijn bij hun ouders. Zelf had ik nog vele dozen kleurpotloden en punteslijpers en pakken met vouwblaadjes meegenomen.

Bezoek aan een steenfabriek

Als onderdeel van de evaluatie brachten we op 24 maart, samen met alle andere deelnemers, een bezoek aan een steenfabriek waar baksteenoven-medewerkers onder schrijnende (arbeids-)omstandigheden werkten. Deze werkers zijn georganiseerd met behulp van het project, waarin ook gewerkt wordt aan de verbetering van de werkomstandigheden. Het is indrukwekkend en schrijnend te zien hoe de medewerkers in een hitte van rond de 40 graden hun handarbeid moesten verrichten. We werden ook door de directie op de fabriek ontvangen, waar gelegenheid was om vragen te stellen over arbeidsomstandigheden en andere zaken. Daarna was er een rondleiding over het terrein waarbij een medewerker liet zien hoe de stenen handmatig werden gemaakt.


Vakbondsbijeenkomst

Tot slot werd er een vakbondsbijeenkomst georganiseerd, waarbij de Internationale vakbondsdelegatieleden als gasten op het podium zaten. Het was indrukwekkend hoeveel mensen op hun vrije dag aanwezig waren om aan deze demonstratie deel te nemen en de diverse sprekers aan te horen. Ook hiervan zijn diverse foto’s aanwezig.

Bewustwording bij FNV-sectoren vergroten

Door dit verslag met foto’s en filmpjes hoop ik de bewustwording bij de leden van de FNV-sectoren te kunnen vergroten. Het werk dat de bonden verrichten in India is niet alleen goed voor werknemers maar ook voor hun gezinnen. Het is goed dat ik als kaderlid de situatie in India heb mogen aanschouwen. Als kaderlid van de sector Bouw wil ik de sector aanbevelen om de voortzetting van dit project te ondersteunen.

 

25 en 26 maart 2017  
Theory of Change workshop in New Delhi

Van elkaar leren, elkaar aanvullen en bevragen
 

Om tot volgende effectieve projecten te komen met de BWI is er een tweedaagse workshop in het kader van de Theory of Change (TOC) georganiseerd. Cursusleider Hetty Wanders leidde de workshop voor delegatieleden van verschillende bouwbonden uit India, Bangladesh, Nepal en Sri Lanka. Tijdens deze tweedaagse werden de deelnemers bewust welke stappen genomen moeten worden en hoe ze die moeten nemen om de doelstellingen te realiseren. Ik zat in een groep waar we de problematiek m.b.t. Qatar uitwerkten. Via flipoverbladen werden de resultaten van de workshop door de twee verschillende groepen aan elkaar gepresenteerd.

Zodoende kunnen we van elkaar leren, elkaar aanvullen en bevragen. Het waren twee zeer intensieve dagen, maar ook van deze methodiek zijn we weer wijzer geworden.

Fred van Anrooy

(medereisgenoot: Maadey Meuleman en beleidsmedew. Mondiaal FNV).

Bekijk ook een paar filmpjes

Kinderen treden op op het schoolplein

Kinderen zingen in de klas

Kinderen voeren een dans op

Vakbondsbijeenkomst

 

Betere arbeidsvoorwaarden, Kinderarbeid, Onzeker werk / India / Agrarisch, Bouw, Handel, Industrie, Overheid, Vervoer

+ deel

Meer nieuws

Ontwikkelingen MENA: nieuwe naam werkgroep, conferentie en brochure

Lees hier meer over de ontwikkelingen van de MENA werkgroep FNV, voorheen Palestina Werkgroep FNV, de aankomende conferentie en de nieuwe brochure. meer >

FNV Internationale Solidariteitsdag 2020

Wil jij ook in gesprek met vakbondsactivisten uit Zimbabwe en Belarus? Wil jij weten hoe FNV leden zich in hun internationale productieketen organiseren? Hoe zij meer >

Online actie - Peru

Doe mee met de online petitie van LabourStart meer >

Solidariteitsproject

Gewoon goed werk voor iedere vrouw!

Het Netwerk Vrouwen FNV en de vrouwencommissies van de Marokkaanse FNSA en de Turkse Genel IS en DISK slaan de handen ineen om genderkwesties aan te pakken in meer >

Projectenzoeker

alle projecten
Discussieer mee: naar Kennislab
999 likes 2473 volgers