Actueel

FNV-kaderleden versterken collega’s in cacaosector

Nieuws » 1 June 2017

Willen we de cacaosector verbeteren, dan moeten we gezamenlijk optrekken. Vanuit die gedachte vertrokken Bart van der Linden en Bart Bruijn van de FNV-sectorraad cacao midden maart met een delegatie naar Ghana. Beide werken bij cacaobedrijven die ook in Ghana opereren. “De cacaoboeren zouden meer betaald moeten krijgen”, zegt Bart Bruijn. “Enkele centen meer per kilo maakt al een wereld van verschil.”

Indruk maakte de reis zeker. Ze werden 7 dagen ondergedompeld in de Ghanese cacao-industrie en ontmoetten kaderleden van ICU (Industrial and Commercial Workers Union) en FAWU (Food and Allied Workers Union). Met hen wisselden ze kennis en ervaringen uit over vakbondsthema’s en bedrijf- en werkgerelateerde zaken. Voor Bart van der Linden, shift supervisor bij Olam Cocoa BV, was het zijn eerste werkbezoek in het buitenland. “De bonden daar proberen saamhorigheid te creëren, door bijvoorbeeld elke vergadering te beginnen met een yell. Dat raken wij een beetje kwijt.”

Sneller reageren

Bart Bruijn, process operator bij Cargill Cocoa BV, moest vaak aan zijn 87-jarige vader denken. “In de jaren ’80 had hij dezelfde verhalen als die we in Ghana tegenkwamen. Maar nu kunnen we veel sneller op elkaar reageren, dankzij dit soort bezoeken, maar ook door social media. We hebben nu de speciale Facebook-groep CocoaABC om elkaar op de hoogte te houden.”

Interessante verschillen

Doel van de uitwisseling was het ontwikkelen van een nauwe samenwerkingtussen FNV en de Ghanese vakbondenin de cacao sector. ‘Om de vakbondsmacht in de cacao sector te versterken’, stelden de FNV’ers vooraf.“Doel was van elkaar te leren en elkaar te adviseren”, vult Van der Linden aan. “We zijn allemaal kaderleden binnen het eigen bedrijf en zoeken ingangen bij de collega’s. Dat is gelukt.”

“We wisselden bijvoorbeeld de manier van onderhandelen uit”, zegt Bruijn. Wat ook weer interessante verschillen opleverde. Van der Linden: “Bij ons is alles heel goed geregeld via de cao. Je kunt bijna geen nieuwe dingen verzinnen die beter moeten. Maar daar gaat het om hun bestaansrecht. De onderhandelingen gaan veel meer over primaire zaken.”Maar er staan ook wel goede zaken in hun cao, merkt hij op. “Bijvoorbeeld het geven van maaltijden, een bijdrage in de ziektekosten. Maar ingeleende krachten verdienen weer minder.”

Loonsverhoging van 10%

FNV-bestuurder Jos Hendriks, een van de delegatieleden, hield een presentatie over loonsonderhandelingen, waarin hij uitlegde dat 2% verhoging al een winst was. “Dat percentage is voor hun een lachertje”, zegt Van der Linden. “Het moet minimaal 10% zijn!” Het probleem, legt Bruijn uit, zit ‘m in Ghana bij de dollarbedragen en de Ghanese cedi. Bij Cargill wordt in dollars uitbetaald en bij inflatie of deflatie ontstaan er maandelijks loonverschillen. Bij een laag loon worden die koersverschillen extra gevoeld.

4e van links (staand in rood shirt): Bart Bruijn, 1e van links geknield: Bart van der Linden.


'Feest van herkenning'

De bezoeken aan de vestigingen van Cargill en Olam leverden bijzondere observaties op. “Bij Cargill Ghana werkt de helft van de mensen op flexibele basis”, vertelt Bruijn. “Diezelfde ontwikkeling zie ik in Nederland. Het zijn steeds meer korte contracten en dat zet je aan het denken. De flexibele schil is groeiende. Is het de bedoeling dat het ook in Nederland nog verder gaat?” Het bezoek aan de fabriek vond hij “een feest van herkenning. Ik ken veel mensen die er werken en hun arbeidsomstandigheden zijn redelijk vergelijkbaar met de onze.”

Integer handelen

Bij Olam Ghana “zag het er netjes uit”, zegt Van der Linden. “Olam wil ergens heen met het bedrijf. Het lijkt integer te willen handelen. In Ghana bleek de P&O-manager een actief vakbondslid te zijn geweest. Die nabijheid met de bonden straalde hij nog steeds uit.” Ook de staat van de fabriek stemde tevreden. “Ik zag veiligheidsmaatregelen op Nederlands niveau, als het gaat om beschermende kleding en voorschiften.”

Geen kinderarbeid gezien

Bij dit soort bezoeken, verzekert Bruijn, is kinderarbeid altijd een thema. “Dick de Graaf (oud-FNV-bestuurder en voorzitter van de cacaostuurgroep bij EFFAT, red.) geeft hier altijd een presentatie over en maakt er altijd een onderwerp van, ook tijdens de nazit”, vertelt Bruijn. “We zijn tijdens deze week spontaan een plantage op gegaan, maar we hebben geen kinderen gezien. In Ghana is het beter gesteld dan in bijvoorbeeld Ivoorkust.”

Wil je ons helpen?

Naast collega’s ontmoetten de FNV’ers ook cacaoboeren. “Ik ben enorm geraakt door de chief van de cacaoboeren”, vertelt Van der Linden. “Hij zat in mijn groepje van Olam-medewerkers. Hij zei: ‘Olam doet aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en probeert boeren op te leiden. Dat is wat ze zeggen. Maar ik krijg één fles bestrijdingsmiddel voor mijn grote plantage en ik heb niet eens een pomp om mee te spuiten. Wil je ons helpen? Kom dan naar ons toe en zoek met ons naar oplossingen.’ Dat sprak me enorm aan.” Bruijn: “De boeren moet gewoon meer betaald krijgen. Enkele centen meer per kilo maakt al een wereld van verschil.”

Belangrijk om hier uit te leggen wat we aan elkaar hebben 

Alle ervaringen die de 2 Barten hebben opgedaan in Ghana, koppelen ze terug naar hun bedrijf. Dat is ook logisch; Olam draagt bijvoorbeeld bij aan het FNV Solidariteitsfonds. Maar ze willen beiden ook hun directe collega’s informeren. “Ik vind het belangrijk om hier uit te leggen wat we aan elkaar hebben en de noodzaak van verduurzaming van cacao uitleggen”, zegt Bruijn. “Dat kinderarbeid onder de aandacht komt.” Hij is vaker als FNV-kaderlid bij collega’s elders op bezoek geweest, onder meer in Brazilië. “In het begin vond de directie het helemaal niks dat we bij collega’s elders op bezoek gingen. Nu langzamerhand wel. Ik bereid nu een presentatie voor over onze reis.”

Ervaringen delen op Facebookpagina

De highlights en afspraken van de reis worden nu gedeeld via de Facebook-pagina, waar ook de Braziliaanse en Belgische bondsleden lid van zijn. “Maar ook andere actuele zaken, zoals een staking in Brazilië”, zegt Bruijn. “We steunen elkaar.” Van der Linden verdiept zich nu in een concept-cao van collega’s in Ghana en zal via e-mail nog waar nodig commentaar geven. “Ze kunnen ons niet meer tegen elkaar uitspelen”, is zijn conclusie.

Tekst: Astrid van Unen
Amsterdam, 11 mei 2017

 

 

Agrarisch

+ deel

Meer nieuws

Nieuwsbrief Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS) van het Netwerk Vrouwen FNV

Nieuw, Nieuw!! Eerste nieuwsbrief van het WIS Netwerk Vrouwen FNV, met updates van projecten en activiteiten o.a. meer >

“Le syndicat n’est pas un avocat” (*De vakbond is geen advocaat)

Hieronder een kort verslag van mijn indrukken, ervaringen in Marokko. Een paar woorden die me te binnen schieten: indrukwekkend, kracht, gemeenschapszin, gastvrijheid, meer >

De FNV en het internationale vakbondswerk

Nu online: twee handige checklists over de rol van de FNV internationaal en hoe het internationale werk binnen de FNV georganiseerd is. meer >

Solidariteitsproject

Bestrijding kinderarbeid en bevordering decent work in de baksteenindustrie in India

In de baksteenindustrie in India is alleen de armste laag van de bevolking werkzaam. Het werk is fysiek zwaar en de arbeidsomstandigheden zijn zeer slecht. Ook kinderen meer >

Projectenzoeker

alle projecten
Discussieer mee: naar Kennislab
999 likes 2125 volgers