Beinvloeding overheidsbeleid

22 december 2016

Marjan Brunner: Werkdruk, bezuinigingen, afbraak van capaciteit hebben tot gevolg dat je je werk niet goed meer kan doen. Hoe beïnvloed je beleid om het tij te keren?

1 - 1