Topics bij thema's

THEMA: Sociale dialoog

11 mei 2020

Sandra Juarez Masana: Sociale dialoog is de basis voor duurzame ontwikkeling. Daarvoor is nodig dat mensen zich mogen organiseren in een vakbond. Vakbonden moeten met steun van de leden de macht en vrijheid hebben om vrijelijk te onderhandelen met werkgevers over betere arbeidsomstandigheden, een leefbaar loon, duurzame …

THEMA: Betere arbeidsvoorwaarden

30 januari 2017

Marjan Brunner: Een hoger loon, een leefbaar loon, een veilige werkomgeving en gezonde werkomgeving, uitbetaling bij overwerk, etc.; in veel landen zijn de arbeidsvoorwaarden niet best. Sterke vakbonden kunnen verbeteringen realiseren.

THEMA: Beinvloeding overheidsbeleid

22 december 2016

Marjan Brunner: Werkdruk, bezuinigingen, afbraak van capaciteit hebben tot gevolg dat je je werk niet goed meer kan doen. Hoe beïnvloed je beleid om het tij te keren?

THEMA: Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

25 mei 2016

Karen Brouwer: We mogen van bedrijven verwachten dat ze de basisrechten van de werknemers respecteren en dat ze het milieu niet vervuilen. Niet alleen overheden zijn verantwoordelijk. Ook bedrijven kunnen en moeten alles doen om te zorgen dat de werknemers goed werk hebben. Dat er geen kinderarbeid is, geen dwanga …

THEMA: Mensenrechten

3 mei 2016

Redactie: thematekst hier

toon meer topics

Begin een nieuw topic