Empowerment landarbeidsters in Marokko werkt

3 mei 2016

Redactie: Vijf jaar geleden startten kaderleden van Bondgenoten met het geven van trainingen aan vakbondsleden van de FNSA, de Marokkaanse agrarische bond. De trainingen gaan over onderhandelen met werkgevers, gezond werken, het belang van school voor kinderen en ledenwerving. Een ander doel is vrouwelijke landarbeiders zelfvertrouwen te geven. In de vijf jaar waarin de kaderleden betrokken waren, zagen ze de positie van de landarbeiders in Zuid-Marokko stap voor stap verbeteren.

1 - 1